2
AWS Releases Elastic Container Service for Kubernetes (EKS) (www.infoq.com)
IngramChen 積分 0

這不是一直都有嗎?還是我錯過了什麼

haocheng 積分 0

之前是 ECS,EKS 是支援 K8S 的服務,最近才推出